10 jaar Vroon Offshore Services

Deze week wordt bij Vroon Offshore Services BV (VOS BV) stilgestaan bij het feit dat het bedrijf 10 jaar geleden deze naam kreeg. De offshorerederij was kort daarvoor tot stand gekomen na de fusie tussen Telco Marine en Seaworx, beide reeds gevestigd in Den Helder.

VroonOffshoreServices

Foto: Het safety/standbyvaartuig VOS Tracker (voorgrond) en de bevoorrader Pool Expess bij het gasproductieplatform K6PN en het accommodatieplatform Seafox 2.

Telco Marine, dat eerder al door Vroon uit Breskens was overgenomen, werd in juni 2004 na een volgende overname samengevoegd met voormalige concurrent Seaworx. Beide rederijen waren al jaren met bevoorraders, guard- en chaseboten en safety/standbyvaartuigen actief in de offshore dienstverlening. De gezamenlijke vloot bestond in 2004 uit 23 schepen, waaronder relatief veel oudere vaartuigen, zoals omgebouwde vissersschepen. Het was destijds best een uitdaging om de twee rederijen, die qua werkwijze nogal verschilden, op één lijn te krijgen. Toen dit na een aantal maanden de juiste vorm had gekregen, vond moederbedrijf Vroon het tijd worden om haar naam aan de Helderse offshorerederij te verbinden. Dit gebeurde op 13 september 2014 met de naam Vroon Offshore Services, afgekort VOS.

Sinds die tijd is er echter veel veranderd. Niet alleen wat de vloot betreft, maar ook ten aanzien van de kantoororganisatie. Oudere schepen uit de vloot van Telco Marine en Seaworx, waaronder de Telco Solent, Eastwind en Polaris, werden vervangen door nieuwe schepen. Verder werd in 2005 het management van de vloot bevoorraders van het in Breskens gevestigde moederbedrijf overgebracht naar het VOS-kantoor in Den Helder. Het betrof onder andere de Energy Express, Field Express en Shelf Express. Laatstgenoemd vaartuig maakte naam door 25 jaar onafgebroken voor NAM/Shell te werken.

De nieuwe offshorerederij bouwde het chase- en guardwerk af en ging zich concentreren op de inzet van safety/standbyvaartuigen, bevoorraders en duikondersteuningsvaartuigen. Tal van nieuwe schepen kwamen de vloot versterken, waaronder de bevoorraders Pool Express en Base Express (nu VOS Base), de P-type bevoorraders VOS Power, VOS Prelude, VOS Producer, VOS Precious en VOS Prominence en de duikondersteuningsvaartuigen VOS Sweet en VOS Shine. In aantocht zijn nog zes bevoorraders van de typen PX121 en op zijn minst twee duikondersteuningsvaartuigen, die vanaf nu binnen een periode van achttien maanden moeten worden opgeleverd. Alle schepen zijn van een nieuwe generatie die nog efficiënter, milieuvriendelijker, veiliger en met nog meer comfort voor de bemanning kunnen worden ingezet. Hiermee wil Vroon Offshore Services haar activiteiten in de olie- en gasindustrie en windenergiesector op de Noordzee verder uitbreiden.

De rederij, gevestigd op het Nieuwe Werk in Den Helder, biedt werk aan ruim 330 zeevarenden, terwijl de kantoororganisatie 34 medewerkers telt. De vloot bestaat op dit moment uit 15 moderne schepen die zijn uitgerust naar de wensen van de klanten in voornoemde sectoren. VOS BV wordt sinds 1 mei van dit jaar geleid door algemeen directeur N.J. (Niek) Spiljard.

Meer… Vroon Offshore Services 

Related news

List of related news articles