12e Filmfestival in Nationaal Baggermuseum

Als er in Nederland geen duinen en dijken zouden zijn, zou een derde deel van ons land onder water staan. Amersfoort aan zee is dan de actuele situatie. Duinen en dijken worden gelukkig
onderhouden door Rijkswaterstaat, de waterschappen en niet te vergeten de waterbouwers die het werk maken: de baggerbedrijven. Dit boeiende aspect van ons land wordt in beeld gebracht op het 12e filmfestival op zaterdag 7 maart 2015 in het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht.

Na de Watersnoodramp van 1916 besloot ingenieur Lely, die enkele jaren later minister van Verkeer en Waterstaat werd, dat de Zuiderzee afgedamd moest worden waarmee de invloeden van de getijdenwerking van de Noordzee onder controle kwamen. Om 11:15 uur start een film over Nederland, Deltaland, de prehistorie, de aanleg van dijken, sluizen, polders en de afsluitdijk. Meteen hierna volgt een indrukwekkende film, start 12:05 uur, over de aanleg van de afsluitdijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Een werk dat in de rest van de wereld de aandacht trok en werd uitgevoerd door een combinatie van Nederlandse baggerbedrijven.

De Watersnoodramp van 1953 met bijna 1800 dodelijke slachtoffers leidde tot de Delta wet in het jaar 1954. De waterkering in de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel was de
eerste stormvloedkering die werd gebouwd. Er volgden meer gigantische grote bouwwerken zoals de bouw van de Oosterscheldedam, deze film start 13:30 uur. De sluiting van de Philipsdam begint 14:340 uur. Dan volgt de film “Deltafinale” met een inleiding over de Watersnoodramp van 1953 en de ingebruikstelling van de Oosterscheldekering door koningin Beatrix in 1988.

De Maeslantkering was het volgende grote project om ons land tegen het wassende water te beschermen. Rond 16:00 uur en 16:26 uur worden films vertoond over de bouw en de werking van de Maeslantkering. Tegen 17:00 uur wordt het filmfestival afgesloten. Het filmprogramma wordt twee keer onderbroken voor een pauze van ongeveer 15 minuten. Er gaat een wereld voor je open in het Nationaal Baggermuseum. Ze halen het onderste boven water. Rondleiding door ervaren baggeraars.

Voor het volledige programma kijkt u op www.baggermuseum.nl