1,4 Miljoen subsidie voor technisch beroepsonderwijs

ROC Kop van Noord Holland krijgt 1,4 miljoen subsidie van het ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het vernieuwen van het technisch beroepsonderwijs en voor een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

Met de toekenning van de subsidie kan er de komende vier jaar extra worden geïnvesteerd in het opleiden van (toekomstige) technische vakmensen.

Het ROC Kop van Noord Holland, de aanjager van dit project, is een samenwerkingsverband aangegaan met 27 regionale bedrijven, drie opleidingsbedrijven, provinciale en regionale overheden en de vier scholen voor voortgezet onderwijs in de Kop van Noord Holland. Vanuit dit samenwerkingsverband is een subsidieaanvraag gedaan met als doel de interesse voor technisch beroepsonderwijs te vergroten en een betere aansluiting te realiseren tussen middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.