150 miljoen euro voor groenere scheepvaart

De Europese Investeringsbank (EIB) en ABN AMRO hebben een overeenkomst getekend om investeringen in Europese groene scheepvaart te ondersteunen. De overeenkomst zorgt ervoor dat promoters van groene projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden door de AAA-rating van de EIB. Deze voorwaarden gelden voor zowel retro-fitting van bestaande scheepvaart als de bouw van nieuwe schepen met een groen innovatie-aspect, en voor zowel binnenvaart als zeevaart.

Dis de eerste overeenkomst voor investeringen in groene scheepvaart met een Nederlandse financiële instelling. De overeenkomst wordt ondersteund door de “Connecting Europe Facility” en is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa van de Juncker Commissie.

Het programma is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van schepen verbeteren wat betreft het verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen en het verhogen van de brandstofefficiëntie. Projecten dienen voorgesteld te worden aan ABN AMRO en zijn onderhevig aan de criteria voor selectie en risico-acceptatie.

“De bank ontving een duidelijk signaal van de markt dat er een financieringsgat is als het gaat om het vergroenen van de scheepvaart,” zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. “Door de EIB toe te staan meer risico te nemen, gaf het Investeringsplan voor Europa ons de mogelijkheid een nieuw instrument te creëren om de scheepvaartsector te ondersteunen in het voldoen aan de Europese duurzaamheids-normen. Dit is de tweede overeenkomst van het onder EFSI gegarandeerde “green shipping guarantee programme” van EUR 750 miljoen, dat tot stand kwam na discussies met zowel publieke als private partijen in Nederland. We willen dan ook graag dat scheepseigenaren er gebruik van maken, zodat we het instrument ook in andere landen kunnen implementeren.”

Daphne de Kluis, CEO Commercial Clients ABN AMRO voegde hier aan toe: “We zijn erg blij te zijn het Juncker plan te kunnen ondersteunen. De EIB-faciliteit is een extra stimulans voor ABN AMRO om onze scheepvaartklanten te stimuleren om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Het past perfect bij onze andere inspanningen om duurzame oplossingen in deze belangrijke sector te bevorderen.”

Ook Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu reageerde enthousiast: “Veilige en duurzame schepen zijn essentieel voor de scheepvaartbusiness in de EU. Het milieuvriendelijker maken van schepen die onder EU-vlag varen kan het concurrentievermogen en de leidende positie van de Europese scheepvaart in de wereld verbeteren. Dit Europese EFSI-initiatief, zoals dat wordt geïmplementeerd door de EIB en ABN AMRO in deze raamwerkovereenkomst, is erg belangrijk voor het vergroenen van de Nederlandse vloot.”