16,9 miljoen euro voor sterkere Friese IJsselmeerkust

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van de Friese IJsselmeerkust. Met de investering van de regio van 4,9 miljoen euro wordt er in totaal 16,9 miljoen euro geïnvesteerd in de versterking van het Friese deel van de IJsselmeerkust.

Het IJsselmeer is een icoon van onze waterwerken en een essentiële schakel in ons waterbeleid. Dat bleek afgelopen zomer weer toen het zoetwater als buffer is ingezet tijdens de lange droogteperiode. Met deze impuls wordt komende jaren de kust niet alleen versterkt, maar ook aantrekkelijker gemaakt door de aanleg van nieuwe natuur, fietspaden en stranden.

Tegengaan erosie

Belangrijkste punten zijn de versterking van de kust en buitendijkse gebieden. Dit om erosie tegen te gaan die wordt veroorzaakt door hoge waterstanden en golfslag.

Minister Van Nieuwenhuizen: “In de afgelopen droge zomer hebben we gemerkt hoe belangrijk onze nationale regenton is. Het IJsselmeer bergt een voor Nederland onmisbare voorraad zoetwater. Maar net zo belangrijk is dat we de kustgebieden robuuster maken tegen extremere weersomstandigheden en wateroverlast. Dat levert ook nog een mooier stukje Nederland op, alle betrokkenen hebben meegedacht over hoe deze versterking vorm moet krijgen.”

4,9 miljoen voor natuur en recreatie

De regio investeert 4,9 miljoen euro in natuur en recreatie. Zo wordt natuurgebied de Workumerwaard hersteld en uitgebreid, krijgen stranden beter toegankelijke plekken voor zwemmers en surfers en komt er een strekdam voor een beter bevaarbare vaargeul it Soal. Naast Workum worden nog voor vier andere locaties oplossingen onderzocht.

Agenda IJsselmeergebied 2050

Vorig jaar mei tekende de minister namens het kabinet samen met 60 belanghebbenden de Agenda IJsselmeergebied 2050. Hierin staat hoe het hele IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken. De afspraken in Friesland worden nu verder uitgewerkt. De werkzaamheden aan de kust worden naar verwachting in 2023 afgerond.