16e Deltalinqs Jaardiner

  • binnenland

Het 16e Deltalinqs Jaardiner werd door voorzitter Steven Lak geopend met een krachtig statement: ‘Haven is een werkwoord: een combinatie van mensen en bedrijven, waarin we samenwerken aan een sterke haven. De Rotterdamse haven en industrie vertegenwoordigen een enorme economische waarde, waarin we moeten blijven investeren.’

De combinatie van logistieke en productie sectoren maakt de Rotterdamse haven bijzonder. In alle sectoren wordt weer volop geïnvesteerd: naast ruim € 1 miljard aan regulier onderhoud zijn er voor ruim € 2 miljard aan investeringen en innovaties aangekondigd.

Infrastructuur en bereikbaarheid vormen de levensader naar het achterland. Een optimale bereikbaarheid is voor het havenbedrijfsleven een belangrijke vestigingsfactor. Voorzitter Lak: ’De komst van keynote speaker Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, bevestigt de gezamenlijke ambitie voor het spoorgoederenvervoer.’ Deltalinqs maakt zich sterk voor het verder verbeteren van het spoorvervoer van en naar het haven- en industrieel complex. ‘Realisatie van deze ambitie vraagt om intensieve samenwerking. De nu al sterke modaliteiten binnenvaart en pijpleidingen moeten daarnaast nog optimaler worden benut.’

‘Met de Rotterdamse haven hebben we goud in handen. Het bedrijfsleven en de overheid moeten zich dat nog beter realiseren,’ besluit Lak. ‘Samen optrekken in de ontwikkeling van onze mainport, investeren en innoveren, zorgt voor versterking van één van de pijlers van de Nederlandse economie.’

Related news

List of related news articles