20.000 Betonblokken Beschermen Kust

  • offshore energie

De eerste 40 meter van de nieuwe blokkendam die Maasvlakte 2 beschermt tegen golfaanvallen is boven water gekomen. Drie weken geleden is een speciale kraan, de Blockbuster, gestart met de aanleg van deze golfbreker die 50 meter uit de kust in zee komt te liggen. Begin volgend jaar moet de blokkendam klaar zijn, dan liggen 20.000 betonblokken uit de oude blokkendam van de Maasvlakte op hun nieuwe plek. Ook de aanlegwerkzaamheden van de kademuur liggen op schema. De diepzeekade en de barge/feederkade van RWG (Rotterdam World Gateway) worden dit jaar afgerond. Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan de kades voor de nieuwe terminal van APM Terminals.

Het accent van het werk aan Maasvlakte 2 ligt nu op de bouw van de harde zeewering, de bouw van de kades voor de eerste containerterminals en de voorbereidingen voor de aanleg van infrastructuur als wegen, spoorwegen en kabels en leidingen.

Harde zeewering beschermt tegen megastorm

Voor de harde zeewering heeft PUMA samen met Havenbedrijf Rotterdam een innovatief ontwerp gemaakt dat bestaat uit een stenig duin en een blokkendam.

De kern van het stenig duin bestaat uit zand dat aan de buitenzijde wordt afgedekt met een dikke laag vuistdikke breuksteen, de zogenaamde “cobbles” of keien. Het stenig duin krijgt een hoogte van NAP +14 meter.

Het ontwerp van de harde zeewering is de afgelopen jaren geoptimaliseerd en uitgebreid getest door schaalmodelonderzoek. De harde zeewering van Maasvlakte 2 is zo ontworpen dat deze een storm kan doorstaan die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen. Aan de zeezijde van het stenig duin wordt in zee een blokkendam aangelegd tot een hoogte van ongeveer 3 meter boven NAP. Deze blokkendam zorgt dat de golven worden gebroken, zodat ze met minder kracht op het achterliggende stenig duin terechtkomen. Door deze constructie ontstaat achter de blokkendam een soort lagune die kansen biedt voor bijzondere flora en fauna.

Aanleg harde zeewering

De aanleg van de harde zeewering start met de aanleg van het onderwatertalud. Sleephopperzuigers voeren hiervoor het zand aan. Vervolgens wordt een tijdelijke werkbaan aangelegd van cobbles en een bescherming van grotere breuksteen en betonblokken. Op de werkbaan doet de Blockbuster zijn unieke werk. Deze kraan is speciaal ontworpen voor de aanleg van de blokkendam. Vanaf de werkbaan plaatst de Blockbuster de betonblokken in zee. Nadat de blokken onder en boven water zijn geplaatst, wordt de tijdelijke werkbaan weer opgebroken. Het vrijkomende steen wordt onder andere gebruikt voor de aanleg van het stenig duin.

Blockbuster zorgt voor precisieplaatsing

Voor het plaatsen van de betonblokken die zo’n 40 ton per stuk wegen, heeft PUMA een bijzondere kraan ontworpen: de Blockbuster. De kraan maakt het mogelijk om vanaf het land te werken, waardoor PUMA in de uitvoering minder gevoelig is voor slecht weer. De Blockbuster beschikt over een uniek plaatsbepalingssysteem waarmee zowel onder als boven water de blokken op 15 centimeter nauwkeurig kunnen worden gepositioneerd. Die precisie is nodig om het geteste ontwerp nauwkeurig te kunnen bouwen. De Blockbuster heeft een eigen gewicht van zo’n 1200 ton, een contragewicht van 360 ton en rijdt op drie dubbele sets rupsonderstellen.

Kademuur RWG

In januari 2010 is gestart met de aanleg van de kades voor de containerterminal van Rotterdam World Gateway (RWG). Deze zomer zijn de werkzaamheden voor de eerste 500 van de in totaal 1250 meter diepzeekade gereed. Het merendeel van de fenders en bolders is reeds aangebracht en momenteel wordt het terrein achter de kade opgehoogd. Een kraan met een zandpomp baggert nat zand uit de haven en brengt dat achter de kade aan. Deze techniek zorgt voor een goede verdichtingsgraad waarop de betonnen basis voor de kraanbaan kan worden gestort. De betonbouw voor de 600 meter barge/feederkade van RWG is inmiddels gereed. Deze kade kan na de zomer worden opgeleverd.

Cijfers harde zeewering

Voor de aanleg van de harde zeewering is zo’n 6,5 miljoen ton breuksteen nodig en circa 20.000 betonblokken. De betonblokken en 1,5 miljoen ton steen worden hergebruikt uit de oude blokkendam en zeewering van de Maasvlakte. Vijf miljoen ton breuksteen wordt vanuit Noorwegen en Duitsland aangeleverd per schip. Het grootste deel hiervan, ongeveer 4 miljoen ton, betreft de zogenaamde cobbles of keien. Het merendeel van de steen is inmiddels in voorraad gezet, zodat deze snel in het werk kunnen worden gebracht.

Onderdeel                                                                                 Gereed (geen exacte percentages)

Zand (opgespoten)                                                                   75%

Stenen onder water                                                                  50%

Blokkendam                                                                               Net gestart

Stenig duin                                                                                 0% (geplande start in juni 2011)

Naast de harde zeewering wordt ook 7,5 km zachte zeewering (strand) aangebracht door PUMA. Momenteel is 55 % van het recreatiestrand gereed.

Vooruitblik

In januari 2011 is gestart met de aanleg van de kademuren voor de containerterminal van APM Terminals. Hier wordt 1000 meter diepzeekade en 500 meter barge/feederkade aangelegd. De oplevering van de terreinen aan beide klanten ligt op schema. Om de aansluiting van Maasvlakte 2 op het bestaande havengebied te waarborgen zijn diverse infrastructuuraanpassingen in uitvoering of in voorbereiding. Zo wordt het eerste viaduct over de nieuwe toegangsweg van Maasvlakte 2 (verlengde N15) eind dit jaar opgeleverd. Tegen die tijd start ook de aanbesteding van het werk aan het te vernieuwen kruispunt Europaweg/Coloradoweg, de belangrijkste verkeerskruising voor zowel de bestaande Maasvlakte als Maasvlakte 2. Ook de aanleg van de verlengde Betuweroute naar Maasvlakte 2 en diverse aanpassingen en aansluitingen van bestaande sporen komen dit jaar en in 2012 in uitvoering.

 

Bron: portofrotterdam, 12 mei 2011

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten