217 kilo gedroogde haaienvinnen in beslag genomen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft 217 kilo gedroogde haaienvinnen in beslaggenomen. De partij is eind februari 2019 onderschept door de Douane op Schiphol. Na onderzoek van het Douanelaboratorium bleek dat de haaienvinnen afkomstig zijn van de haaiensoorten de zijdehaai (Carcharhinus falciformis) en de grote hamerhaai (Sphyrna mokarran). Dit zijn beschermde diersoorten die voorkomen op de zogenaamde CITES-lijst. Handel in deze soorten mag alleen met geldige CITES-vergunningen.

Haaienvinnen. Foto, RVO.

Bart Langeveld, uitvoeringsexpert bij de RVO Nederland: “Dit is een unieke vondst voor Nederland. In de veertig jaar dat ik dit werk doe heb ik nog nooit zo’n grote partij haaienvinnen onderschept zien worden. ”

De zending was afkomstig uit Cuba en bestemd voor een bedrijf in de voedselindustrie in Hong Kong. De RVO heeft navraag gedaan bij de CITES Management Autoriteit van Cuba. Cuba gaf aan dat dit een overtreding was van de CITES-regelgeving en dat ze meteen een zaak zouden starten tegen de exporteurs en bekijken welke vissers erbij betrokken waren. Daarop heeft RVO besloten om te handhaven en is aan de Douane toestemming gegeven voor het in bewaring nemen van de 217 kilo gedroogde haaienvinnen. De RVO zorgt als aangewezen opslaghouder ook voor opslag van de haaienvinnen. Wat er met de vinnen gaat gebeuren is nog niet bekend.

Haaienvinnen in beslag genomen. Foto RVO 23-4-2019
Een aantal haaienvinnen. Foto, RVO.

Over RVO

RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van overtredingen van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Dit is een verdrag dat de handel in beschermde dier- en plantensoorten controleert door een systeem van invoer- en uitvoervergunningen. Het doel van CITES is ervoor te zorgen dat internationale handel in wilde dieren en planten het voortbestaan van deze soorten niet bedreigt. RVO werkt samen met de Douane en de NVWA. RVO.nl kan zendingen, die zonder de juiste CITES-vergunningen verhandeld worden, door middel van het toepassen van bestuursdwang in bewaring nemen.