5 miljoen euro subsidie voor duurzame scheepsbouw

  • binnenland

De Nederlandse scheepsbouwsector krijgt in 2017 vijf miljoen euro subsidie voor duurzame scheepsbouw. De ChristenUnie diende hiervoor een motie in, die werd aangenomen door de Tweede Kamer. Voordat de rijksbegroting 2017 wordt vastgesteld, moet minister Kamp aan de Tweede Kamer laten weten hoe hij de motie van de ChristenUnie gaat uitvoeren.

De Europese Unie heeft ruimte gelaten om scheepsbouw te stimuleren, met deze aangenomen motie van de ChristenUnie maakt Nederland hier nu gebruik van. Duitsland maakt al langer gebruik van deze mogelijkheid, waardoor Nederlandse scheepswerven een achterstand hebben, orders mislopen en mensen moeten ontslaan.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “De Nederlandse innovatieve scheepsbouw zit in zwaar weer, twee weken geleden nog maakte scheepsbouwer IHC Merwede een ontslagronde bekend. Door deze aangenomen motie komt er in 2017 een subsidieregeling van vijf miljoen euro beschikbaar voor duurzame scheepsbouw, zodat deze sector internationaal niet in een ongelijk speelveld opereert. Dat is hard nodig. Deze regeling leidt daarnaast tot duurzame schepen, energiebesparing en minder CO2-uitstoot. Zo blijft Nederland koploper in deze sector.”

 

Related news

List of related news articles