5 miljoen subsidie voor scheepsbouw zeker gesteld

De Tweede Kamer heeft donderdag 8 december 2016 met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken was ingediend door Eppo Bruins van de ChristenUnie. De brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) maakte bekend zeer erkentelijk te zijn voor deze steun en roept het ministerie op om de regeling begin 2017 te realiseren. NMT had voor de komende 3 jaar 10 miljoen euro per jaar gevraagd.

Volgens NMT draagt de SDS-regeling bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS zou Nederland achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen
De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal deze regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Investeren in schone technologie
De SDS biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.