5 miljoen voor Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw in 2019

  • binnenland

Dinsdag 4 december heeft de Tweede Kamer het amendement aangenomen om 5 miljoen euro te reserveren voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) in 2019. In het voorjaar van 2019 komt er een besluit over een langjarige voortzetting van de SDS-regeling op basis van een evaluatie uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het amendement was ingediend door de Eppo Bruins van de ChristenUnie en Hayke Veldman van de VVD. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) is blij met de steun voor het amendement en zij houden nauw contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de wens tot langjarige voortzetting van de SDS-regeling.

Investeren in schone technologie voor structurele verlaging van CO2-uitstoot

De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen in scheepsbouwsector

De Nederlandse scheepsbouwsector gaat deze regeling de komende jaren benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. Deze risico’s ontstaan doordat bij nieuwe technologieën in schepen een sterke afhankelijkheid is van alle aspecten van het scheepsontwerp, terwijl de prestatie pas na oplevering echt getest kan worden. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn. Om deze reden is de subsidie ordergebonden en bedoeld om de scheepswerven te stimuleren een extra stap voorwaarts te maken in het verder verduurzamen van schepen.

De effecten van de subsidie reiken verder dan de schepen waarop de innovaties als eerste zijn toegepast, omdat de daaraan verbonden risico’s beheersbaar zijn in de doorontwikkeling voor meerdere toepassingen en vervolgorders. Daarmee biedt de SDS een oplossing voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten