50 jaar Zeekadetkorps ROTTERDAM

Het Zeekadetkorps, sinds februari 1959 een begrip in de Rotterdamse haven, herdenkt haar 50 jarige bestaan op 5 en 6 juni met een maritiem symposium en een officiële viering.

Op 5 juni organiseert het korps een symposium onder de titel ‘jongeren kiezen maritiem’. Het wil daarmee voor voetlicht brengen dat het belangrijk is jongeren voor een maritieme carrière te enthousiasmeren. Vanuit verschillende perspectieven wordt het thema besproken. Het motto van het Zeekadetkorps is immers ‘Wijst de jeugd de weg naar zee’. De doelgroep wordt gevormd door de maritieme wereld in brede zin.

Mevrouw T. Netelenbos, voorzitter van de Koninklijk Vereniging van Nederlandse Reders, bijt de spits af en is de hoofdspreker op het symposium. Als voorzitter van Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden is zij als geen ander in staat om dit belang te onderstrepen. Kapitein-luitenant ter zee, de heer drs. J.H. Hubbelmeijer, hoofd personeelsvoorziening bij de Koninklijke Marine, belicht het onderwerp vanuit het perspectief van de Marine. Ten slotte belicht de heer E. Hietbrink, voorzitter van het college van bestuur van het scheepvaart en transportcollege, het belang vanuit het maritieme onderwijs.

Het symposium vangt aan om 13:00 uur en vindt plaats in het Scheepvaart en Transportcollege aan de Lloydsstraat 300 te Rotterdam. Vanaf 15:00 is er een borrel aan boord van het korpsschip de ms. Betelgeuze, die dan afgemeerd ligt bij het STC.

Op 6 juni vindt een officiële viering van het jubileum plaats in de Waalhaven, bij de vaste ligplaats aan de Waalhaven Oostzijde 111, havennummer 2219 te Rotterdam. Om 14:00 uur vangt de reünie aan. Daarbij is gelegenheid om een uitgebreide foto-expositie te bezoeken, speciaal samengesteld voor deze gelegenheid. Rond 16:00 uur is er een officieel moment waarbij tevens de jaarlijkse bevorderingen plaatsvinden. Andere onderdelen van de viering zijn een maritieme quiz, vaartochten met het voormalig Koninklijke jacht de ms. ‘Piet Hein’ en een barbecue die om 18:00 begint.

Voor deze viering is veel energie gestoken in het bereiken van zoveel mogelijk oudleden. Veel oudleden zijn inmiddels benaderd en uitgenodigd, maar er wordt nog steeds gezocht naar oud(bestuurs)leden. Opgeven kan nog steeds via [email protected] of de website www.50jaar-zkkrotterdam.nl.

Archieffoto: Roeivlet langszij de ex. Hr.MS. Hydrograaf, van 1963 tot 1971 korpsschip van het Zeekadetkorps Rotterdam

Bron: Zeekadetkorps Rotterdam, 22-05-2009;