6 miljoen euro voor duurzame innovatieve scheepsbouw in 2018

De ChristenUnie wil de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) voortzetten in 2018. In een amendement bij de EZK-begroting stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins samen met de VVD voor om 6 miljoen euro voor duurzame scheepsbouw uit te trekken. Met SDS zijn innovaties ontwikkeld zoals het omzetten van restwarmte in elektrische energie, het reduceren van de uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel, energieopslag in batterijen en het deels vervangen van de dieselmotor door elektrische voortstuwing bij grotere schepen.

De Nederlandse scheepsbouwsector kreeg in 2017 al 5 miljoen euro voor de SDS-regeling dankzij een aangenomen amendement van Eppo Bruins. Deze regeling was echter op de eerste dag van openstelling ruimschoots overtekend; de omvang van de aanvragen was 10 miljoen euro.

ChristenUnie-Kamerlid Bruins: ‘Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse scheepsbouwsector geld blijft krijgen om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) draagt bij aan duurzamere producten, energiebesparing en minder CO2-uitstoot. Daarnaast zal dit amendement zorgen voor een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Een gelijk speelveld is nodig voor ons bedrijfsleven om te kunnen concurreren met het buitenland.”