Vijf initiatieven ontvangen samen € 2,2 mln voor projecten die de duurzame transitie in het Rotterdamse havengebied versnellen.

Het bedrag komt uit een stimuleringsregeling van het Havenbedrijf Rotterdam en koepelorganisatie Deltalinqs. De organisaties hebben de voorstellen beoordeeld op hun bijdrage aan het vergroten van ketenefficiëntie en het schoner maken van transport. De vijf initiatieven zijn:

Meer… Duurzaam Bedrijfsleven