7 bruggen over Albertkanaal worden verhoogd

In Zutendaal is de figuurlijke eerste spade in de grond gezet voor het herbouwen van de brug van de N730 over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het kanaal. De werkzaamheden kaderen in een project van publiek-private samenwerking dat voor het verhogen van 7 bruggen over het kanaal. De werken op de verschillende locaties worden op elkaar afgestemd om verkeershinder maximaal te beperken. In het voorjaar van 2020 wordt de laatste brug opengesteld voor het verkeer.

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv is aannemerscombinatie via T Albert (bestaande uit Franki Construct, Aswebo, Kumpen, Hye en Aelterman) in Zutendaal begonnen met het plaatsen van de eerste damplanken voor de verbreding van het Albertkanaal. De werkzaamheden kaderen in de publiek private samenwerking ‘Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1’. Dit PPS-project voorziet in het verhogen van de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals tot een hoogte van 9,10m. Tegelijkertijd wordt de versmalling van het Albertkanaal ter hoogte van de bruggen weggewerkt.

“Het Albertkanaal is nu al de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We investeren nu om nog meer vrachtverkeer van de weg te halen en op de waterweg te zetten. Door het verhogen van de bruggen vergroot de capaciteit van het Albertkanaal met +25%. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor nog meer bedrijven”.

62 bruggen met een doorvaarthoogte van 9,10 meter
“Met dit PPS-project voegen we in één klap 7 projecten aan het overzicht toe. Zo blijven we mooi op schema om alle 62 bruggen over het Albertkanaal binnen enkele jaren op een doorvaarthoogte van 9,10 meter te brengen,” vertelt Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv: “Aannemer via T Albert kreeg in het kader van deze PPS-samenwerking de opdracht het ontwerp van de 7 generieke boogbruggen te verfijnen, te bouwen, te financieren en voor 30 jaar te onderhouden. Op 31 augustus sloten we de overeenkomst af en nauwelijks 2 maanden later starten de werken.”

Hinder maximaal beperken
Een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering is het beperken van de hinder voor alle betrokkenen: de scheepvaart, de weggebruikers en de omwonenden. De scheepvaart wordt alleen in het weekend kortstondig onderbroken en de twee naastliggende bruggen zullen nooit gelijktijdig onderbroken zijn. In Zutendaal wordt het wegverkeer wellicht gedurende 9 maanden onderbroken in de periode van oktober 2018 tot juni 2019. “Om de maatregelen goed af te stemmen is er uitvoerig overleg geweest met de betrokkenen. Voor de start van de werkzaamheden organiseren we voor iedere brug een infomarkt waar betrokkenen zich kunnen informeren,” aldus Frieda Brepoels.

Europese steun van 27 miljoen euro
Recent werd ook het PPS-project Bruggen Albertkanaal geselecteerd voor Europese cofinanciering. De Europese Commissie zal de tweede cluster van 8 bruggen cofinancieren (30%). Dit komt neer op een nieuwe subsidie voor De Vlaamse Waterweg van 27 miljoen euro. De laatste stand van zaken over de werkzaamheden en de details over de omleidingen zijn te raadplegen op de website van De Vlaamse Waterweg nv, www.vlaamsewaterweg.be/opwaardering_albertkanaal.

Photo:

Related news

List of related news articles