97 processen verbaal uitgeschreven tijdens handhavingsactie

Tijdens een handhavingsactie op het water in Friesland en Flevoland van Rijkswaterstaat afgelopen week zijn er 93 waarschuwingen gegeven en 97 processen verbaal geschreven. Bij 81 controles was alles in orde. Meest voorkomende overtredingen waar een proces verbaal voor werd geschreven waren het te snel varen op plaatsen waar dit niet is toegestaan en het niet gebruiken van het dodemanskoord. Op 21 augustus is de actie vroegtijdig afgebroken wegens het slechte weer. Waarschuwingen werden vooral gegeven voor het staand besturen van een snel vaartuig zonder het dragen van een reddingvest en het ontbreken van de juiste documenten zoals het registratiebewijs van het schip.

Met patrouillevaartuigen, rhib’s en assistentie van een helikopter werd gecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel van deze actie is het bevorderen van de veiligheid op het water, zodat het voor alle vaarweggebruikers prettig en veilig varen is.

Druk met beroepsvaart en pleziervaart
Op de Nederlandse hoofdvaarwegen is het druk met beroepsvaart. Tijdens de zomerperiode komen daar op veel plekken, zoals de Randmeren, het Prinses Margrietkanaal (hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl) en de Friese meren, nog een groot aantal recreatieschippers bij. Zeker in de zomermaanden is het dus erg druk op het water, met een grote diversiteit aan scheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijkswaterstaat ziet dat de regels op het water vaak bewust of onbewust worden overtreden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. De handhavingsacties hebben tot doel de veiligheid op het water te bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers –zowel recreatievaart als beroepsvaart- prettig en veilig varen is.