Aanbesteding 2GW offshore stations grote stap naar klimaatneutraal Europa in 2050

• 2GW-norm essentieel voor klimaatneutraal Europa in 2050, het eerste klimaatneutrale continent ter wereld
• TenneT start tender van 2GW offshore stations (Platform & HVDC systeem) voor Nederlandse IJmuiden Ver projecten
• Eerste 2GW IJmuiden Ver project operationeel in 2028

Offshore Station. Foto, TenneT

De Europese klimaatdoelstellingen worden steeds ambitieuzer. Als we de EU-doelstellingen “Fit for 55” willen halen, moeten we drie tot vier keer zo snel gaan. Offshore-windenergie speelt een cruciale rol in de energietransitie. Europa wil in 2030 in totaal 60 GW aan offshore energie aansluiten en in 2050 zelfs 300 GW. TenneT heeft samen met marktpartijen een nieuwe 2GW (Gigawatt) standaard ontwikkeld om de uitrol van offshore wind te kunnen versnellen. De nieuwe standaard heeft als doel om de kosten van offshore wind verder te verlagen en de impact op ruimte en milieu te minimaliseren. De nieuwe 2GW-standaard zal de capaciteit meer dan verdubbelen in vergelijking met de vorige (Duitse) 900 MW HVDC-standaard en bijna verdrievoudigen ten opzichte van de (Nederlandse) 700 MW AC-standaard. De nieuwe transmissienorm ondersteunt de essentiële volgende stap naar grotere offshore-windparken en een Europees Hub-and-Spoke-systeem voor de hele Noordzee, waarbij de aansluiting van windenergie, de koppeling van energiemarkten via interconnectie en een slimme integratie in de hoofdnetten op het vasteland worden gecombineerd. Als onderdeel van deze ontwikkeling zullen de Nederlandse IJmuiden Ver-projecten hub-ready zijn voor aansluiting op een toekomstige multifunctionele interconnector (WindConnector) naar het Verenigd Koninkrijk.

Offshore Station. Foto, TenneT
Offshore Station. Foto, TenneT

IJmuiden Ver-projecten
TenneT start nu met de aanbesteding van de stations (Platform & HVDC systeem) van de Nederlandse IJmuiden Ver projecten. Met deze tender gaat TenneT de volgende fase in voor de innovatieve 2 Gigawatt (GW) projecten in het windgebied IJmuiden Ver. De verwachting is dat dit contract eind 2022 gegund wordt. Onlangs is de engineering voor het landstation aanbesteed en de aanbesteding voor het kabelcontract volgt later dit jaar. De planning is dat de eerste 2GW IJmuiden Ver verbinding in 2028 operationeel is.

Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen
Marco Kuijpers, directeur Offshore Development bij TenneT: “Windenergie uit de Noordzee speelt dé sleutelrol bij het realiseren van de ambitieuze offshore winddoelstellingen voor Nederland en Europa. Huishoudens en zeker grootverbruikers zoals de industrie moeten elektrificeren. TenneT’s ervaring in offshore netontwikkeling in combinatie met de expertise en het inzicht van marktpartners hebben geresulteerd in de 2GW netaansluiting die een zeer belangrijke rol zal spelen in het ontsluiten van de Noordzee als Power House, als dé bron van duurzame energie, niet alleen voor Nederland en Duitsland, maar in feite voor heel Noordwest-Europa.”

Over het 2GW Programma
Om te kunnen versnellen hebben we het 2GW Programma opgezet. Hierin combineerden we onze uitgebreide kennis in offshore netontwikkeling met een unieke transnationale aanpak en ontwikkelden we samen met de markt een nieuwe offshore standaard. Met het 2GW Programma kunnen we de mogelijkheden van de Noordzee echt ontsluiten. Zo kunnen we Europa en zijn inwoners op een veilige en kostenefficiënte manier van nog meer groene energie voorzien – en dat alles met een zo klein mogelijke impact op het milieu. Met het 2GW-programma verhogen we het tempo en pakken we de toekomst van de uitbreiding van het offshore-netwerk aan door middel van harmonisatie. Tenminste zes gestandaardiseerde offshore netaansluitingen met elk een transportcapaciteit van 2GW versterken de rol van TenneT als aanjager van de Europese energietransitie op de Nederlandse en Duitse Noordzee tot 2030. Het 2GW Programma zet de nieuwe koers uit van de Europese energietransitie.

Foto, TenneT