Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Aandachtspunten van ‘Varen doe je Samen!’ dit jaar

Vaar zoveel mogelijk stuurboordwal, passeer bruggen vlot en let op snelheid en golfslag. dat zijn de punten waar ‘Varen doe je samen’zich dit jaar op richt. Het doel is de verkeersveiligheid tussen recreatie- en beroepsvaart verbeteren door het geven van voorlichting. ‘Varen doe je Samen!’ staat in samenwerking met Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en Provincie Groningen vanaf vrijdag 12 februari op watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.

Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is ‘Varen doe je Samen!’ gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, de watersportsector en de Unie van Waterschappen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven. Er zijn knooppuntenboekjes gemaakt met veilige adviesroutes.

Meer… Varen doe je samen!