Aangepast Spuikanaal alternatief voor derde kolk Kreekraksluizen

De aanleg van een derde kolk bij de Kreekraksluizen is niet noodzakelijk, als het Spuikanaal bij Rilland-Bath geschikt wordt gemaakt voor binnenvaart en recreatievaart. Deze Bathse sluisvariant kent echter een hoop mitsen en maren, zo blijkt uit een stageonderzoek in opdracht van Rijkwaterstaat Zeeland. De infrastructuur van het Spuikanaal moet danig op de schop.

Bron: Nieuwsblad Transport, 29-08-2008;