Aangepaste bedientijden bij Hollandse IJsselkering

  • binnenland

Rijkswaterstaat voert sinds 15 april werkzaamheden uit bij de Hollandsche IJsselkering. De werkzaamheden verlopen volgens planning en duren tot en met 30 september. De doorvaart bij de Hollandsche IJsselkering is beperkt en levert hinder op voor de scheepvaart. Met aangepaste bedientijden en tijdelijke wachtplaatsen probeert Rijkswaterstaat de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Van juli tot en met september wordt de bodem bij de Hollandse IJsselkering verstevigd, een nieuwe kabelkoker geplaatst en worden de sluis, de stuwen en de brug getest. De werkzaamheden aan de kering zijn nodig om de stabiliteit, de waterkerende functie en de veiligheid te kunnen blijven garanderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het water.

Hinder voor de scheepvaart
Het werkgebied, bij de Hollandse IJsselkering, is afgebakend en gemarkeerd door een boeienlijn. De doorvaart is op werkdagen, en incidenteel op zaterdag, van 06.00 uur tot 19.00 uur beperkt. De beroeps- en recreatievaart kan alleen gebruikmaken van de Algerasluis.

Voor de periode tot en met 17 augustus zijn de bedientijden van Algeraburg als volgt:

Dagen Bedientijden
Maandag t/m vrijdag 04.00 uur – 06.45 uur*

09.00 uur – 15.30 uur

18.30 uur – 20.00 uur

Zaterdag 06.00 uur – 09.00 uur**

09.00 uur – 18.00 uur

18.00 uur – 20.00 uur

Zon- en feestdagen 10.00 uur – 18.00 uur

Vanaf 18 augustus tot en met 30 september gelden de volgende bedientijden:

Dagen Bedientijden
Maandag t/m vrijdag 06.00 uur – 06.45 uur*

09.00 uur – 15.30 uur

18.30 uur – 20.00 uur

Zaterdag 06.00 uur – 10.00 uur**

10.00 uur – 18.00 uur

18.00 uur – 20.00 uur

Zon- en feestdagen 10.00 uur – 18.00 uur

* Brugopeningen tussen 04.00 uur en 06.00 uur alleen op afroep indien uiterlijk 3 uur van tevoren aangevraagd bij de brug-/sluiswachter van de Volkeraksluizen.
** Brugopeningen alleen op afroep indien uiterlijk 4 uur van tevoren aangevraagd bij de brug-/sluiswachter van de Volkeraksluizen. Brug/sluiswachter Volkeraksluizen is te bereiken via marifoonkanaal 22 (VHF 22) of via telefoonnummer 0168-477500.

Bediening voor de recreatievaart (zeilboten) is telkens 20 minuten over het hele uur binnen het reguliere bedieningsregime. Laatste doorvaart voor recreatievaart is om 19.20 uur en op zon- en feestdagen om 17.20 uur. Bij aanbod beroepsvaart mogen de wachtende zeilboten meeliften.

In augustus en september worden de stuwen, de sluis en de brug getest, dit geeft beperkte hinder. De Staande Mastroute zal meer hinder ervaren omdat tijdens het testen van de brug en de sluis in week 35 gedurende 54 uur doorvaart niet mogelijk is.

Related news

List of related news articles