Aantal geslaagde VMBO-leerlingen Scheepvaart en Transport College gelijk ondanks aangescherpte exameneisen

Het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam ziet geen nadelig effect van de aangescherpte regels voor de VMBO-examens. Het percentage geslaagden ligt bij het STC namelijk vrijwel gelijk aan vorig jaar. Dit is in tegenstelling tot de landelijke trend.

Dit schooljaar zijn de eisen voor het eindexamen voor het VMBO, HAVO en VWO aangescherpt. Om te kunnen slagen moet het gemiddelde cijfer van een VMBO-leerling voor alle vakken voldoende zijn. Daarnaast weegt het schoolexamen dit jaar net zo zwaar als het eindexamen. Jan Kweekel, lid College van Bestuur van de STC-Group, is tevreden over de tot nu toe gerealiseerde slagingspercentages. “85% van de leerlingen is in een keer geslaagd. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar. 36 leerlingen mogen nog een herexamen doen. Ervaring leert dat meer dan 70% van de herexamenkandidaten alsnog slaagt.”

Verdubbeling aantal VMBO-leerlingen
Het Scheepvaart en Transport College biedt VMBO-opleidingen aan op twee locaties in Rotterdam. Op de Lloydstraat volgen zo’n 200 leerlingen een VMBO-opleiding. Op de Anthony Fokkerweg (voorheen locatie Waalhaven) bijna 300. De verwachting is dat het aantal VMBO-leerlingen op de Anthony Fokkerweg het komend jaar zal verdubbelen. “Het STC heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een nieuwe schoollocatie op de Anthony Fokkerweg”, aldus Jan Kweekel. “Hier zijn, in een inspirerende en veilige omgeving, alle praktijkfaciliteiten aanwezig om onderwijs optimaal gestalte te geven en ook een nieuwe groep leerlingen naar een VMBO-diploma te helpen.”

Meer… STC-Group

 

Related news

List of related news articles