Acceptatie van innovaties duurt jaren

Hoewel vrijwel iedereen in de maritieme sector de noodzaak tot innoveren onderstreept, vergt het in de markt zetten van een innovatief product een extreem lange adem, ook in de maritieme sectoren waarin Nederland een sterke positie inneemt, zoals waterbouw, offshore en zwareladingtransport. ‘Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen’, stelde directeur Joop Roodenburg van Huisman Equipment uit Schiedam op het door Management Producties georganiseerde symposium ‘Offshore Industry 10′ in Rotterdam.

Bron: Schuttevaer, 21-06-2010;