Achterstallig onderhoud haven Enschede wordt aangepakt

De gemeente wil op zo kort mogelijke tijd beginnen met het wegwerken van het achterstallig onderhoud bij de binnenhaven.

Omdat er onvoldoende geld beschikbaar is, wordt de raad voorgesteld om de werkzaamheden in twee fases uit te laten voeren. De haven in z’n algemeenheid, noord- én zuidarm, functioneert niet meer naar behoren als knooppunt in het Stedelijk netwerk Twente. De kades zijn in een dermate slechte conditie dat er kans is op verzakkingen. Dat kan vooral in de buurt van bebouwing ernstige gevolgen hebben.

Bron: Twentse Courant Tubantia, 12-09-2008;