ACM geeft groen licht aan containerakkoord in Rotterdam

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet nu geen concurrentierisico’s bij het ‘Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam’. Het doel van dit akkoord is om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen als gevolg van de automatisering in deze sector. Het Werkzekerheidsakkoord bevat een aantal tijdelijke maatregelen zoals het in- of uitlenen van werknemers en een uitbreiding van een regeling voor oudere werknemers, de ‘Senioren Haven Fitregeling’.

Er staan inmiddels nieuwe, sterk geautomatiseerde containerterminals op de Maasvlakte 2. Deze zullen waarschijnlijk leiden tot verlies aan werkgelegenheid ten opzichte van de ‘oude’ containerterminals. Drie containerterminals, drie logistieke dienstverleners, de vakbonden en het Havenbedrijf Rotterdam hebben afspraken gemaakt over tijdelijke maatregelen die gedwongen ontslagen in de containersector zoveel mogelijk moeten beperken.

Akkoord is onvoldoende uitgewerkt voor zorgvuldige toetsing
De maatregelen in het Werkzekerheidsakkoord zijn onvoldoende uitgewerkt om een zorgvuldige toetsing aan de Mededingingswet mogelijk te maken. De ACM ziet echter, zo lang de tijdelijke maatregelen in lijn met doel van het Werkzekerheidsakkoord worden uitgewerkt, geen reden om op te treden.

Voorlichting en handhaving
De ACM heeft ‘havens & transport’ hoog op de agenda staan. Door voorlichting over de concurrentieregels, gesprekken met belangrijke stakeholders en handhaving biedt de ACM duidelijkheid over de concurrentieregels.

Vorig jaar ontstond er naar aanleiding van de verhoogde aandacht van de ACM voor havens en transport commotie in de havengemeenschap. De aandacht van de ACM zou er toe leiden dat bedrijven zich terughoudend zouden opstellen bij samenwerkingsverbanden. De ACM heeft toen gezegd duidelijkheid te willen geven en de sector uitgenodigd te komen met voorbeelden. De ACM geeft aan dat de Mededingingswet dit soort maatschappelijke initiatieven niet in de weg staat. Het werkzekerheidsakkoord is het eerste onderwerp dat Havenbedrijf Rotterdam als dossier heeft aangeleverd en waar de ACM een reactie op geeft.