Actieve lobby voor vrije doorvaart windturbinepark

  • binnenland

WindmolensEnWatersport

In de lobby om de huidige regelgeving aan te passen zodat windturbineparken doorvaarbaar worden voor kleine schepen, vond begin juli een gesprek plaats bij Rijkswaterstaat met alle belanghebbenden. Hierbij waren onder andere energiemaatschappijen en vertegenwoordigers van diverse gebruikersgroepen aanwezig.

Hoewel er positieve signalen zijn, is het nog geen gelopen race dát en onder welke voorwaarden vrije doorvaart mogelijk wordt in de toekomst. De meningen van de belanghebbenden lopen nog uiteen. Voor de veiligheid van de zeevarende recreatie (bekijk video), blijven het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de BBZ Chartervaart zich hiervoor hard maken.

Meer… Watersportverbond 

 

Related news

List of related news articles