Advies voor sanering Thermphos bekend

Het Nederlandse Rijk, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports zouden elk 27,7 miljoen euro moeten betalen voor de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Dat maakte Diederik Samson op woensdag 23 augustus bekend. Dit is het advies wat uit het onderzoek is gekomen naar de sanering. 

Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent zijn tevreden met deze snelle uitkomst en duidelijkheid. Samsom is door het Nederlandse kabinet aangesteld om over de veiligstelling en de sanering van de met fosforresten en licht radioactief materiaal vervuilde gebouwen en het terrein van advies te verstrekken.

Het gezamenlijke bedrag van 83 miljoen euro is beduidend lager dan eerder ingeschatte bedragen.

Van belang voor de voorgenomen fusie tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent 
Deze resultaten kunnen van belang zijn voor de voorgenomen fusie tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent en kunnen ook de aandeelhouders een houvast bieden inzake de financiële gevolgen van de saneringsoperatie. Gezien de omvang van de bijdrage zullen beide havenbedrijven zich beraden over de resultaten van het onderzoek en constructieve gesprekken voeren over hoe daar mee om te gaan in het kader van de voorgenomen fusie. Het dossier Thermphos is immers een opschortende voorwaarde om tot een fusie te komen.

Photo:

Related news

List of related news articles