‘Belang watersport wordt onderbelicht’

De belangen van de watersport worden in het nieuwe bestemmingsplan voor de Braakman sterk onderbelicht. Voorzitter Kees Muller van Watersportvereniging Breskens stelt dat namens de vereniging vast in een inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan. Muller wijst er op dat de Braakman voor de Watersportvereniging Breskens een belangrijk uitwijkgebied is voor met name de jeugdactiviteiten. „Bij ongunstige weersomstandigheden – harde wind, slecht zicht, sterke zeegang – achten wij het volslagen onverantwoord met overwegend onervaren kinderen de Schelde op te gaan. In zulke omstandigheden wijken we vanouds uit naar het veel beschutter liggende vaarwater van de Braakman.“

Bron: BN/DeStem, 18-10-2006;