‘Eerlijk alternatief’ bepleit voor afvalstoffenheffing

De binnenvaart, verenigd in CBRB, Kantoor Binnenvaart en de Vereniging van Waterbouwers, dringt bij de overheid aan op ‘een eerlijk alternatief’ voor de afvalstoffenheffing. Dinsdagmiddag werd namens 570 binnenvaartondernemers een petitie aangeboden in Den Haag. Vice-voorzitter Teun Muller van het CBRB pleitte voor een bijdrage van circa 3 euro per kuub gebunkerde gasolie, in combinatie met een vaste jaarlijkse bijdrage op basis van het vermogen van de hoofdmotoren en een eventuele korting op die bijdrage op basis van aantoonbare afvalzorg.

Bron: Schuttevaer, 10-08-2011;