‘Meer aandacht voor milieu Nederlandse kustwateren’

In een nieuw regeerakkoord moet meer aandacht komen voor de kwaliteit van het milieu in de Noordzee, Waddenzee en Deltawateren. Een brief met deze strekking aan de formerende partijen en informateur Wijffels is woensdag 10 januari in Den Haag aangeboden door twaalf natuur- en milieuorganisaties.

Bron: Visserijnieuws.nl, 20-01-2007;