‘Van terpen hebben we hier nooit spijt gekregen’

„Het zou nogal wat zijn om de haven van Rotterdam weg te halen door de Maeslantkering te sluiten.” De Westerschelde afsluiten is al even onwaarschijnlijk. …

Bron: NRC Handelsblad, 10-06-2008;