Afspraken spuien via drie sluizen

Rijkswaterstaat heeft nieuwe afspraken gemaakt met Vlaanderen over het gebruik van de drie sluizen in Terneuzen bij het spuien van oppervlaktewater. Eerdere afspraken bleken niet sluitend, waardoor de scheepvaart eerder dit jaar bij de passage van de sluizen uren vertraging opliep.

Bron: BN/De Stem, 03-05-2007;