Aftreden van Cees Schot als bestuurslid KVNR

In de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2015 van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders werd op feestelijke wijze stilgestaan bij het terugtreden als bestuurslid van Cees Schot van Scheepvaartbedrijf Schot CV.

Cees Schot zat twaalf jaar in het bestuur namens de kapitein-eigenaren en was ook voorzitter van de Commissie Shortsea Shipping. Gilbèrt de Bock van rederij De Bock Maritiem, vanaf 2014 in het bestuur, is Cees Schopt opgevolgd als voorzitter van deze commissie. De ledenvergadering besloot tevens de naam te veranderen in de Commissie Kapitein-Eigenaren en kleine rederijen om verwarring met de sectornaam short sea shipping te voorkomen.

Meer… KVNR