AIS verplicht voor binnenvaart in North Sea Port

Vanaf 1 november 2019 dienen alle binnenvaartschepen het Automatic Identification System (AIS), ook in Terneuzen te gebruiken. Zo is het gebruik ervan voortaan in het hele havengebied verplicht. North Sea Port kan voortaan van Vlissingen tot Gent alle vaarbewegingen makkelijker volgen, wat de veiligheid in het havengebied bevordert.

AIS verplicht voor binnenvaart in North Sea Port. Foto, North Sea Port.

Veiligere scheepvaart

Als fusiehaven kan North Sea Port met inzet van dezelfde middelen meer eenvoud en uniformiteit brengen voor binnenvaartschippers, rederijen en bedrijven in het hele havengebied. Deze uniforme werkwijze maakt het verkeersmanagement makkelijker en verhoogt de veiligheid in het gebied. Ook voor de interactie tussen de binnenvaartschepen onderling is het AIS-signaal van belang.

Tot voor kort gold de verplichting voor AIS bij binnenvaartschepen alleen in Vlissingen en in Gent. Door AIS ook in Terneuzen verplicht te stellen, zijn de vaarbewegingen van binnenvaartschepen in het hele 60-kilometerlange grensoverschrijdende havengebied te traceren. Dit is niet alleen van belang voor schepen op doorvaart maar ook voor schepen die aan de kade liggen afgemeerd, goed voor zo’n 50.000 binnenvaartschepen per jaar.