Akkoord over haventarieven in Hellevoetsluis

Akkoord over haventarieven in Hellevoetsluis – Goede basis voor langdurige samenwerking

De besturen van de watersportverenigingen Hellevoetsluis, Haringvliet en Waterman Hellevoet en een vertegenwoordiging van de gemeente Hellevoetsluis hebben in het kader van een mediationtraject overeenstemming bereikt over een akkoord op hoofdlijnen.

Bron: Watersportverbond, 16-07-2009;