Akkoord over nieuwe havenverordening EU goed voor Rotterdam

  • binnenland

Het Europees Parlement heeft op 14 december het nieuwe EU-havenpakket aangenomen. Daar zijn ruim 3,5 jaar debatten, onderzoek, onderhandelingen en wetswijzigingen voor nodig geweest meldt Nieuwsblad Transport. De nieuwe havenverordening biedt een gemeenschappelijk raamwerk voor havendiensten in Europa en moet eerlijke concurrentieverhoudingen tussen de verschillende grote zeehavens in de  EU waarborgen. Onder meer wordt de financiering van de havens een stuk transparanter, melden de voorstanders in het Europees Parlement.

Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP)  was namens de ECR-fractie als onderhandelaar direct betrokken bij de totstandkoming van de definitieve wettekst. Hij zorgde er voor dat de tekst geen nadelige gevolgen voor de Rotterdamse haven heeft. Van Dalen: “We hebben bijvoorbeeld weten tegen te houden dat het havenbedrijf verplicht opleiding en training zou moeten bieden aan de havenwerkers. In Nederland gaat een havenbedrijf daar helemaal niet over.”

Voor Van Dalen was het creëren van een gelijk Europees speelveld een essentieel element in de nieuwe Europese wetgeving. Van Dalen: “Rotterdam heeft er last van dat vaak onduidelijk is, hoe andere Europese havens aan hun geld komen. Ik denk dat heel wat Lidstaten onder de tafel door hun eigen havens steunen. Dat is onaanvaardbaar. En het hoofdstuk over financiële transparantie schept nu duidelijkheid over de financiën en de inkomsten van havens. Geen financieel gerommel meer tussen regeringen en havens in de achterkamertjes!” Dit hoofdstuk kwam met steun van Van Dalen door de onderhandelingen.

Een ander belangrijk punt was voor Van Dalen de vrijheid van havenbedrijven om hun haven naar eigen inzicht in te richten. De Europese Commissie wilde met een uniforme benadering alle havens dwingen tot een vrij marktsysteem. Van Dalen: “Dat is mooi bedacht, maar past lang niet overal. De veiligheid moet voorop staan. Als het bijvoorbeeld gaat om loodsdiensten is één dienst per haven veel beter. Bovendien zijn sommige havens veel te klein voor het toelaten van meerdere dienstverleners.”

Related news

List of related news articles