Akkoord tussen binnenschippers en stouwerijen

De beroepsorganisaties van de containerbinnenschippers en de Antwerpse stouwerijen hebben een intentieverklaring ondertekend om de aan- en afvoer van containers per binnenschip vlotter te laten verlopen. Dit moet de ambitie om over tien jaar 40 % van het goederenverkeer via het water te laten verlopen, kracht bijzetten. Volgens de betrokkenen is de intentieverklaring een belangrijk gegeven. Ze hadden immers jarenlang meningsverschillen, waarbij de binnenkaart klaagde stiefmoederlijk te worden behandeld aan de kades, waardoor de binnenvaart zijn kosten zag oplopen en de rendabiliteit zag dalen. Nu werd echter afgesproken dat er inspanningen zullen worden geleverd om containers te bundelen, waardoor er minder operaties nodig zijn. Ook zal er geprobeerd worden om de ligplaatsen vrij te krijgen als dat nodig is en om voldoende mankracht te hebben om de binnenschepen te laden en te lossen.

Bron: Express, 05-09-2008;