Akoestisch apparaat om zeedieren te beschermen beschikbaar

 Van Oord en Ace Aquatec starten een strategisch partnerschap, waarbij de FaunaGuard beschikbaar wordt gesteld aan alle maritieme aannemers en andere geïnteresseerde partijen. De FaunaGuard is een innovatief akoestisch apparaat om zeedieren te beschermen in de buurt van waterbouwactiviteiten.

De FaunaGuard kan ingezet worden tijdens alle offshore activiteiten, zoals steen installatie, heien, boren en springen en grootschalige baggerwerkzaamheden, om met behulp van gespecialiseerde onderwaterakoestiek veilig en tijdelijk zeedieren af te schrikken. Tot nu toe werd de Faunaguard alleen door Van Oord gebruikt, zoals bij de aanleg van het Gemini Offshore Windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee.

De bruinvismodule is de eerste module van de FaunaGuard die nu op de markt verkrijgbaar is. In samenwerking zullen Ace Aquatec en Van Oord de andere modules de komende maanden en jaren op de markt brengen en gaan ze door met onderzoek om nog meer soortspecifieke modules te ontwikkelen.