Alarm om tekort Nederlandse zeelui

De zeeliedenvakbond NautilusNL luidt de noodklok over het tekort aan Nederlandse zeevarenden. De afgelopen vier jaar is het aantal kapiteins met 13 procent, officieren (stuurlieden en werktuigkundigen) met 15 procent, gezellen (matrozen) met 23 procent en stagiairs met 23 procent afgenomen.

Bron: AD, 05-06-2007;