Allard Castelein opent nieuwe Falck Safety Services en Fire Academy op Maasvlakte

Afgelopen dinsdag heeft Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, het Falck Safety Services en Fire Academy oefencentrum op de Maasvlakte in Rotterdam officieel geopend. Met dit nieuwe oefencentrum worden brandweerlieden uit de publieke sector en (petro)chemische industrie en professionals uit de offshore, maritieme en windindustrie voorbereid op het voorkomen van incidenten en het adequaat en efficiënt handelen in geval van calamiteiten of crisissituaties.

Falck Safety Services en Fire Academy betrekt met deze verhuizing de derde locatie in het 33-jarige bestaan van Falck Safety Services en Fire Academy in Nederland. De nieuwste inzichten op het gebied van opleiden en trainen, veiligheid, arbeidshygiëne en milieu en de voor de industrieën geldende standaarden voor veiligheidstrainingen zijn leidend geweest bij de realisatie van dit oefencentrum.

Allard Castelein: “Ik ben blij dat dit centrum in de haven van Rotterdam is behouden vanwege haar belangrijke rol op het gebied van veiligheid. We hebben gezamenlijke ambities. Veiligheid is onze belangrijkste prioriteit in de haven. En niet alleen voor de lokale scheepvaart, maar ook voor bewoners, mensen die in de haven werken, bedrijven en professionele en recreatieve gebruikers van het havengebied. Het Falck Safety Services en Fire Academy oefencentrum speelt hierbij een cruciale rol: live trainen en simulaties resulteren in een interactieve, realistische ervaring en brengen kennis en praktijk dichter bij elkaar.”

Het nieuwe oefencentrum is met 6,5 hectare ruim een hectare groter dan het oude oefencentrum en biedt ook voor toekomst voldoende mogelijkheden voor uitbreiding en doorontwikkeling op basis van wensen uit de industrieën en nieuwe inzichten op het gebied van veiligheid.

Allard Castelein opent het nieuwe oefencentrum van Falck Safety Services en Fire Academy met een druk op de knop.