Alles hoopt zich op in voorraadkamer Europa

Het is crisis in de wereldhandel en dat is goed te zien in en buiten de haven van Rotterdam. Er komen aanzienlijk minder schepen binnen en omdat industrie en consument minder gebruiken, verloopt ook de doorvoer van naar het achterland een stuk langzamer.

Olie en olieproducten, kolen, ijzererts, mineralen, nieuwe auto’s, aluminium en chemicaliën: allemaal producten waarvoor de haven van Rotterdam dienst doet als voorraadkamer van Europa. Ze hopen zich op als gevolg van het inzakken van de wereldhandel. En niet alleen in de haven, zelfs op zee voor de kust is het in de ankergebieden van de Rotterdamse haven, de parkeerplaatsen voor de scheepvaart, aanzienlijk drukker dan gebruikelijk. Bij helder weer en met verrekijker zijn ze te zien ten zuidwesten van de Maasvlakte en voor de kust van het Westland en Scheveningen.

Bron: Algemeen Dagblad, 06-05-2009;