Alliantie Noordzeekanaal opgericht

Vier ondernemersverenigingen uit het gebied rond het Noordzeekanaal gaan samenwerken in DNA, de Noordzeekanaal Alliantie. De samenwerking moet leiden tot een grotere economische ontwikkeling van het gebied. De Alliantie zal zich vooral richten op de arbeidsmarkt en scholing.

Bron: RTV Noord Holland, 15-05-2006;