Amsterdam verruimt Shell-bocht voor binnenvaart

Haven Amsterdam baggert het IJ ter hoogte van het Shell-terrein. ‘De opzet is om de vaarweg voor de binnenvaart in noordelijke richting te verruimen, zodat er meer ruimte komt om de nagenoeg haakse bocht bij het Centraal Station makkelijker door te varen’, legde havenmeester Astrid Kee zaterdag uit in de jaarvergadering van Schuttevaer-afdeling Amsterdam.

Haven Amsterdam zou het liefst de rode boeienlijn op het IJ zover mogelijk de noord in leggen, waarbij de diepte van de vaarweg voor de binnenvaart op 5,50 meter komt te liggen. Volgens Kee lopen er onderhandelingen met het Loodswezen over de vraag hoe de lijnen van 11 meter en 5,50 meter aangegeven moeten worden, met name voor het passeren van de bocht door de zeecruise.

Bron: Schuttevaer, 15-01-2009;