Amsterdams Havendebat op 10 oktober

Op 10 oktober wordt het Amsterdams Havendebat 2019 gehouden in De Patronage. Welke energievraagstukken landen er momenteel in de haven? Hoe kan dit de haven en omgeving waarde opleveren? Welke kansen biedt nieuwe energie-infrastructuur het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied? En wat betekent dit voor het ruimtebeslag? Het publiek kan mee debatteren over de dilemma’s, vraagstukken en kansen en collega’s uit de haven ontmoeten.

Energietransitie volgens de experts

De meningen over de toekomstige rol van elektrificatie, waterstof, warmte, synthetische brandstoffen of zelf kernenergie zijn verdeeld. Experts schetsen de scenario’s en kruisen de degens over wat mogelijk, waarschijnlijk en (on)gewenst is. Welke voor- en nadelen zitten er bijvoorbeeld aan de overstap naar elektrificatie of waterstof? Welke rol kan een haven hierin hebben? En hoe spelen innovatieve bedrijven er al op in?

Lokale ontwikkelingen

Sluiten van de kolencentrale, bouw van windparken voor de kust, ontwikkeling naar CO2 neutrale brandstoffen, ontkoppeling van het aardgas: deze onderwerpen zijn aan de orde van de dag. Maar wat is de invloed daarvan op een product en bedrijfsvoering? Tijdens het Havendebat Amsterdam 2019 debatteren professionals en experts uit het bedrijfsleven, overheid en kenniswereld over diverse kwesties binnen de accelererende energietransitie.