Amsterdamse haven start met cybersecurity programma

Om de havengemeenschap in het Noordzeekanaalgebied digitaal weerbaarder te maken is Port of Amsterdam gestart met een cybersecurity programma. Met name havens zijn kwetsbaar door de grote verscheidenheid aan informatiesystemen en gebruik van data door veel verschillende partijen. Nederland behoort tot de top drie landen met de meeste cyberaanvallen ter wereld.

Noordzeekanaal. Foto, Port of Amsterdam.

Informatiesystemen bevatten waardevolle informatie en zijn daardoor interessante doelwitten voor cybercriminaliteit. Port of Amsterdam vindt het belangrijk om bedrijven in het havengebied proactief te betrekken en gezamenlijk te werken aan cyberweerbaarheid.

Cyber Resilient Noordzeekanaalgebied

Belangrijke onderdelen van het programma zijn een meldpunt en het CYREN-netwerk (Cyber Resilient Noordzeekanaalgebied). Het CYREN-netwerk verzamelt informatie over cyberdreigingen en deelt die met de aangesloten bedrijven. Deze bedrijven worden vanuit het meldpunt snel en effectief geïnformeerd over mogelijke cyberaanvallen in het Noordzeekanaalgebied. Bedrijven zelf kunnen bij het meldpunt terecht als een situatie plaatsvindt die mogelijk de havenregio raakt. Het meldpunt wordt bemand door de Divisie Havenmeester.

“Een aanval heeft effect op alle bedrijven er omheen”

Havenmeester Marleen van de Kerkhof en initiatiefnemer van het cybersecurity programma van Port of Amsterdam: “Een aanval op informatiesystemen van een klant of toeleverancier heeft effect op het bedrijf zelf, maar vaak ook op alle bedrijven er omheen en kan de scheepvaart ontregelen. Door snel actuele dreigingsinformatie, incidenten en handelingsperspectieven met elkaar te delen, wordt de hele havenregio cyberweerbaarder.”

CYREN is een erkend programma

CYREN is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Digital Trust Center. Verschillende bedrijven dragen actief bij aan het uitbouwen van het CYREN-netwerk binnen het Noordzeekanaalgebied.