Amsterdamse haven wil betere service voor de binnenvaart

De binnenvaart is een belangrijke sector voor de Amsterdamse havenregio. Om deze klantengroep zo goed mogelijk te faciliteren en bedienen, werkt Havenbedrijf Amsterdam aan de voorzieningen en service voor de binnenvaartindustrie. Het Havenbedrijf is het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’ gestart, de kick off was op 31 augustus samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer en Algemene Schippers Vereniging. De deelprojecten die tijdens de kick-off zijn afgetrapt zijn: walstroom, huisvuilafgifte, drinkwaterfaciliteiten en autoafzetfaciliteiten. Het is het doel om voor het eind van 2016 al resultaten te kunnen laten zien.  

Ruim 56% van al het goederenvervoer van en naar de regio gaat per binnenvaart. En dit percentage is en blijft groeiende. Havenbedrijf Amsterdam staat voor het verhogen van het gebruiksgemak en de dienstverlening rond de binnenvaart. Met ‘Binnenvaart | Klant Centraal’ wil het bedrijf continu aan service verbeterende activiteiten werken, met zowel kleinschalige als grootschalige veranderingen, waarbij de klanttevredenheid de hoogste prioriteit heeft.

De 3 aandachtsgebieden in het programma zijn:

  • verbeterde voorzieningen tegen een juiste prijs
  • investeren in contact en communicatie
  • stroomlijnen van de opgave van het binnenhavengeld.