Anti terrorisme oefening van Koninklijke Marine in haven Amsterdam

  • binnenland

De Koninklijke Marine gaat de grootschalige Port Defender oefening dit jaar in de havengebieden van Amsterdam en IJmuiden, het Noordzeekanaal en op open zee uitvoeren. De vierdaagse terrorismebestrijdingsoefening begint op maandag 9 april en omvat veel facetten van terrorismebestrijding in combinatie met havenbescherming.

Samen met militaire en civiele partners, zoals Kustwacht en politie, oefent de marine in de havengebieden. De verschillende organisaties oefenen hierbij de onderlinge communicatie en coördinatie. Hierdoor ontstaat een zo realistisch mogelijke oefening en krijgen deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden ook de onderlinge samenwerking te beoefenen.

Gekaapt schip ontzetten, een gegeijzeld olieplatform bevrijden en een speedboot onderscheppen 
De uitdagende oefenscenario’s zijn heel divers. Zowel op zee als in de havengebieden is er tijdens de oefening sprake van een verhoogde terroristische dreiging. Zo wordt een gekaapt passagiersschip ontzet door de Dienst Speciale Interventies (DSI) en wordt een einde gemaakt aan de gijzeling van een olieplatform in de haven. Ook wordt een vijandige speedboot op het Noordzeekanaal onderschept en vindt er een interventieoperatie plaats waarbij gijzelaars in gebouwen in Amsterdam worden ontzet.

Koninklijke Marine staat 24/7 paraat met antiterrorisme eenheden 
In alle delen van Nederland staat de Koninklijke Marine 24 uur per dag paraat met antiterrorisme eenheden van het Korps Mariniers, schepen van de wacht, havenbeschermingseenheden, de Defensie Duikgroep (DDG) en diverse andere eenheden om de nationale veiligheid te waarborgen.

Helikopters, figuranten en oefenmunitie 
Tijdens Port Defender 2018 wordt er tussen 9 en 12 april in de omgeving van de Vissershaven en de IJmondhaven in IJmuiden, de Amerikahaven in Amsterdam en op het Marine Etablissement Amsterdam gebruik gemaakt van helikopters, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

Photo:

Related news

List of related news articles