Antifouling aanbrengen, noodzaak of gewoonte

clearhull 120 1 mb

Antifouling is een begrip. Antifouling aanbrengen is een gewoonte. Anti-fouling is letterlijk vertaalt “tegen aangroei” . De vraag is of anti-fouling verf noodzakelijk is.

Historie
Het aanbrengen van anti aangroei middelen gaat terug tot de 17de eeuw. Nederland als scheepvaart natie heeft toen al ontdekt dat de aangroei van algen, zeepokken en schaaldieren een vertragende factor waren op de snelheid van de toenmalige zeilschepen. Er is sinds die tijd veel verandert in de scheepvaart. Zowel in de recreatievaart als de beroepsvaart zijn schepen efficiënter geworden en de gemotoriseerde aandrijving zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing. Het aangroeien van het onderwaterschip is echter nog steeds hetzelfde. Door chemische toevoegingen werden de anti-fouling verven steeds effectiever, chemische toevoegingen zorgen echter ook voor extra zware milieubelasting . Binnen en buiten Europa is men momenteel druk bezig deze invloeden te indexeren. Op het internet zijn veel rapporten te vinden die aantonen dat het aquanautisch milieu ernstige schade ondervindt.

Impact verf
Elk jaar verwerken we in Nederland en België circa 240.000 liter anti-fouling verf binnen de recreatievaart. Nemen we hierbij de beroepsvaart ook in ogenschouw dan kom je op een totaal van circa 300.000 liter. De huidige verfsoorten zijn op basis van koper en biocide. Door de (zelf)slijpende eigenschappen verdwijnt deze verf in het water. Bereken eens hoeveel liter toxische anti aangroei verf er in de afgelopen 10 jaar in het water terecht is gekomen. We proberen op vele fronten ons milieu te verbeteren. De huidige automobielen zijn een stuk milieu vriendelijker dan vroeger, allerlei andere gebruiksproducten en energie middelen zorgen voor minder vervuiling en een lagere Co2 uitstoot. Om aangroei op het onderwaterschip tegen te gaan worden nog steeds producten gebruikt die sterk vervuilend zijn.

Europese wetgeving
De wetgeving binnen Europa wordt aangepast ( BPR ). Voor de afgifte van toxische stoffen zijn nieuwe regels opgesteld. In vele andere landen in de wereld is het gebruik al verboden. Vooruitlopend op de invoering van deze nieuwe regels is er een brede maatschappelijke discussie ontstaan over de alternatieven. Ultrasoon geluid wordt door velen gezien als het milieuvriendelijke alternatief.

Ultrasone Antifouling
Ultrasone anti-fouling werkt met geluidsgolven. Deze golven zijn voor het menselijk gehoor niet waarneembaar en zijn niet schadelijk voor plant en dier. Ultrasone anti-fouling systemen met laagspanning door de bekabeling ( 12 of 24 volt ) kunnen geen storingen vooroorzaken aan belangrijke apparatuur aan boord. De beste systemen worden aan de binnenzijde van de boot gemonteerd waardoor er geen doorvoer gaten gemaakt hoeven te worden. Ultrasoon geluid zorgt ervoor dat de biofilm niet kan ontstaan. Als de biofilm niet ontstaat dan komt er ook geen aangroei van algen en wier, dit zorgt op haar beurt weer dat er geen voedingsbodem is voor allerlei schaaldieren en zeepokken. Het onderwaterschip blijft dus schoon. Het gebruik van anti-fouling verf is niet meer nodig.

Co2 uitstoot en milieu
Aangroei van het onderwaterschip zorgt voor extra weerstand. Bij 20% aangroei wordt de weerstand al snel met 45% verhoogd. Weerstand zorgt voor meer brandstof verbruik of reductie in snelheid van b.v. een zeiljacht. Door gebruik te maken van Ultrasone anti-fouling groeit het onderwaterschip niet meer aan en zo wordt ook de Co2 uitstoot verlaagd. Het zelf aanbrengen van anti-fouling verf zorgt ook voor een verhoogde Co2 uitstoot. Denk hierbij aan gebruik van schuurpapier, stroom, ontvettingsmiddel, plastic, plakband, verfrollers en bakjes. De verwerking van dit chemische afval brengt ook extra kosten met zich mee.

Taak
Het verbeteren van het milieu is een taak van iedereen. Kijken we naar de recreatievaart dan begint de keten bij de booteigenaar zelf. Is verf aanbrengen noodzaak of een gewoonte. Ook de haven speelt in deze een belangrijke rol. Het schip wordt veelal op de kant geschuurd en in de anti-fouling gezet. Deze stofdeeltjes en verfrestanten komen weer in de eigen haven terecht. Een haven waarin gezwommen wordt door de watersporters. Elke haven en of watersportvereniging zou de mogelijk kunnen bieden om een workshop te organiseren over dit onderwerp. Een beter milieu begint bij je zelf. Een gezamenlijke aanpak zal ervoor zorgen dat het water waarin we varen, zwemmen en recreëren minder wordt vervuild.

Werk en kosten
Kijken we naar de werkzaamheden rond het aanbrengen van anti-fouling verf dan zal één ieder het er mee eens zijn dat dit een hele klus is. Velen vinden dit een vervelende bezigheid maar het moet gebeuren. Gemiddeld kost het laten aanbrengen van anti-fouling verf door een professional al gauw € 1.000,- of meer. Elke 2 of 3 jaar wordt het schuren, afnemen en verven opnieuw gedaan. Ultrasone anti-fouling systemen monteren is éénmalig en zijn er vanaf € 499,- ( sloepen, consoleboten e.a. ) en € 1.249,- ( zeiljachten, motorjachten e.a. ). Vernoemde prijzen zijn exclusief btw.

Meer… Optimaal Eco