Antwerpse havengemeenschap gaat zich beraden over crisis

De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel heeft aangekondigd dat in de Raad van Overleg van de haven, waarin naast het Havenbedrijf ook de sociale partners en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, een grondig debat zal plaatsvinden over de”in de huidige situatie te ondernemen acties”.

Volgens Van Peel biedt de crisis ook opportuniteiten en zijn plots een aantal onderwerpen, die omwille van niet dringend in tijden van hoogconjunctuur nog niet aan bod kwamen, wel aan bespreking toe in de huidige situatie.

Bron: De Lloyd, 22-01-2009;