APM Terminals Maasvlakte II kiest voor combinatie GMB – Dura Vermeer – Imtech

Consortium gaat infrastructuur aanleggen van APM Terminals Maasvlakte II

De combinatie GMB – Dura Vermeer – Imtech is na een intensief en uitdagend tendertraject geselecteerd om de basis te leggen van de nieuwe terminal van APM Terminals op Maasvlakte II.

Medio mei gaat dit consortium starten met de aanleg van de volledig geautomatiseerde terminal, die voor de eerste fase een oppervlakte van 86 ha beslaat. Binnen het contract vallen de verhardingen, complete elektriciteitsvoorzieningen, kraanbanen, riolering, railterminal etc. Met de opdracht is een bedrag ter grootte van ca. 100 miljoen euro gemoeid. De oplevering staat gepland in april 2014.

Uitdaging
De combinatie staat voor de uitdaging om in twee jaar tijd een kwalitatief hoogwaardig en robuuste infrastructuur aan te leggen voor een veilige, duurzame en efficiënte terminal. Managing Director van APM Terminals Maasvlakte II, Frank Tazelaar: “Het consortium heeft blijk gegeven van een integrale aanpak die ons zeer aanspreekt en die hun jarenlange ervaring laat zien. Zij zijn in staat de procesmatige en technische kant zodanig met elkaar te combineren dat er binnen de strakke tijdsplanning een kwalitatief hoogwaardige en duurzame infrastructuur wordt gerealiseerd, waarbij uitbreiding in de toekomst mogelijk is. En dat op een manier waarbij veiligheid voorop staat. Het is een uitdagend traject dat we graag samen met hen ingaan.”

Samenwerking
Consortium projectdirecteur Jan van Dijk heeft een bijzonder goed gevoel bij de samenwerking: “Logistieke processen van gebruikers in Rotterdamse havens begrijpen wij als geen ander. Al vanaf het prille begin van het containervervoer in de jaren zestig zijn de partners van consortium actief in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van containerterminals. Voortdurend zijn we actief in het doorontwikkelen van nieuwe verhardingsystemen en installaties. We hebben tijdens het tenderproces met APM Terminals Maasvlakte II echt het gevoel gehad op één lijn te zitten t.a.v. de wensen, eisen en de manier van samenwerken met elkaar. Ons beproefde quality control programma, waarbij een infrastructuur van perfecte eindkwaliteit met oog voor alle stakeholders en hun belangen gegarandeerd wordt, zal er voor zorgen dat APM Terminals jarenlang zonder zorgen haar functie kan vervullen op Maasvlakte II.”

Combinatie GMB – Dura VermeerImtech
Het consortium is een samenwerkingsverband van marktpartijen die beschikken over een rijke ervaring en complementaire expertises. Doordat zij al tientallen jaren actief zijn in het havengebied, kennen zij de specifieke vereisten voor het werken in deze omgeving en de (logistieke) omstandigheden. De combinatie staat garant voor gepaste slagkracht: groot genoeg om een grootschalige opdracht effectief en efficiënt te realiseren en klein genoeg om flexibel en snel in te spelen op veranderende omstandigheden of situaties. De samenstelling van het consortium borgt de integraliteit in het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud. Referenties tonen de expertise aan in detailengineering en uitvoering van bijzondere verhardingsconstructies en technische installaties voor hoogwaardige terminals. De vertrouwdheid met de nuchtere Rotterdamse mentaliteit zal de soepele communicatie met alle stakeholders bevorderen.

APM Terminals Maasvlakte II
De nieuwe terminal van APM Terminals wordt 180 hectare groot en kan uitgroeien naar een capaciteit van 4,5 miljoen TEU. De terminal wordt gefaseerd aangelegd. De eerste gronduitgifte is 86 hectare. De terminal krijgt 2.800 meter diepzeekade waarvan 1.000 meter in de eerste fase wordt opgeleverd. De kademuur heeft een diepgang van 20 meter. Ook wordt een 500 meter lange barge/feederkade gebouwd met een diepgang van ruim 10 meter. Er komt een directe aansluiting op het spoor van de Betuweroute. Het eerste deel is eind 2014 operationeel. Met deze uitbreiding is de groei van APM Terminals en Maersk Line in Rotterdam ook op lange termijn gewaarborgd.