Arbeidsinspectie pakt ‘illegale’ arbeid Maasvlakte aan

De Arbeidsinspectie wil acht bedrijven beboeten die werken aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De dienst heeft vorig jaar augustus vastgesteld dat de acht bedrijven voor 35 mensen geen arbeidsvergunning hadden aangevraagd.

Bron: Nieuwsblad Transport, 04-08-2011;